ctrack-online-button
 • Home
 • Over Ons
 • Nieuws & Informatie
 • Nieuws
 • Zowel bedrijf als medewerkers profiteren van fleetmanagement software

Zowel bedrijf als medewerkers profiteren van fleetmanagement software

Een GPS voertuigvolgsysteem is een krachtig instrument om uw wagenpark effectiever te managen, waardoor de productiviteit stijgt en kosten dalen. Bij wagenparkbeheer draait het echter niet alleen om voertuigen. De bestuurders zijn net zo belangrijk.

profiteren van fleetmanagement software

Zowel het bedrijf als haar medewerkers profiteren van fleetmanagement software

Door GPS data op een positieve manier te gebruiken, worden mensen gestimuleerd om veiliger te rijden. Betrek medewerkers bij de implementatie en het gebruik van de fleetmanagement software. Daardoor ontstaat inzicht, waardoor mensen de waarde voor zowel het bedrijf als henzelf begrijpen én benutten.

Met behulp van de voertuig- en rijgedrag data die de Ctrack telematica oplossing levert, kunt u onder andere:

 • fiscale bijtelling voorkomen
 • de bestuurdersveiligheid verbeteren
 • onnodig stationair draaien verminderen
 • ongeautoriseerd voertuiggebruik voorkomen
 • het wagenpark optimaal inzetten voor maximaal rendement
 • de productiviteit en klantenservice naar een hoger plan tillen
 • de milieu impact en operationele- en brandstofkosten verlagen

Hoe meer ervaring met fleetmanagement software, hoe meer vertrouwen

In de praktijk blijkt dat hoe meer ervaring mensen ermee opdoen, hoe meer zij erop gaan vertrouwen voor hulp en relevante informatie.

Bij een goed doordachte implementatie zal een fleetmanagement systeem het bedrijfsrendement dan ook aanzienlijk vergroten. Sneller dan u van tevoren dacht, heeft u de investering terugverdiend.

Zoals blijkt uit bovenstaande opsomming, dragen allerlei factoren bij aan deze uitstekende ROI. In dit artikel lichten wij er 3 uit:

 • bestuurdersveiligheid
 • bestuurdersproductiviteit
 • brandstofkosten

Bestuurdersveiligheid is een topprioriteit

Dat bestuurdersveiligheid belangrijk is, zal niemand ontkennen. Toch brengen bestuurders zichzelf en anderen in gevaar door te hard rijden, te snel optrekken, het afsnijden van bochten of ander risicovol rijgedrag.

Met behulp van GPS tracking data kunt u medewerkers aanspreken op bepaald rijgedrag en hen helpen om veiliger te rijden. De manier waarop dat gebeurt, is heel tastbaar en concreet. Denk bijvoorbeeld aan:

 • real-time alerts bij snelheidsovertredingen (u bepaalt zelf wat de criteria zijn)
 • een dagelijks, wekelijks of maandelijks overzicht van snelheid gerelateerde incidenten en ander risicovol rijgedrag, zoals te hard remmen en optrekken

Bestuurdersproductiviteit vergroten

Met het Ctrack fleetmanagement systeem kunt u de bestuurdersproductiviteit aanmerkelijk vergroten. Denk bijvoorbeeld aan het bijhouden van start- en stoptijden en met behulp van alerts ervoor zorgen dat buitendienstmedewerkers tijdig vertrekken naar de volgende opdracht.

Als uw buitendienst efficiënter werkt en daardoor meer opdrachten in minder tijd uitvoert, dan heeft dat uiteraard een positief effect op de winstmarge. Daar blijft het echter niet bij. Klanten zullen uw dienstverlening meer waarderen als zij sneller en beter geholpen worden. Een klassieke win-win situatie!

Brandstofkosten verlagen

Het in de hand houden van de brandstofkosten is tot op de dag van vandaag nog steeds een enorme uitdaging. Net als bij bestuurdersveiligheid en -productiviteit moet de wil om brandstofkosten te verlagen bedrijfsbreed gedragen worden.

Een fleetmanagement systeem geeft uw medewerkers de benodigde informatie en tools in handen om brandstofverbruik te verminderen. Door het pro-actief gebruiken van telematica data zal rijgedrag bedrijfsbreed structureel veranderen.

Overigens heeft dat niet alleen een positief effect op de brandstofkosten. Voertuigen slijten minder als er zorgvuldiger mee omgegaan wordt. En bestuurders die veilig rijden, zijn veel minder vaak betrokken bij verkeersongelukken.

Daarnaast neemt de CO2 uitstoot af, wat een belangrijk aspect van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is. Dat komt dan ook terug in de Ctrack mobiliteitsaanpak, die uit 3 stappen bestaat. Onze klanten besparen daardoor 8 tot 15%!

Meer informatie en/of een vrijblijvende demonstratie? Neem gerust contact met ons op.
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF