• Home
  • Over Ons
  • Nieuws & Informatie
  • Nieuws

Ctrack Benelux steunt de Roparun

De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs naar Rotterdam. Deelnemers leveren in teamverband een sportieve prestatie met als doel geld op te halen voor mensen met uitbehandelde kanker. De opbrengst van de Roparun komt ten goede aan zaken die het voor deze patiënten wat verlichten.

Lees meer

Waarom slimmer rijden meer aandacht verdient

De plekken waar afspraken worden gemaakt over het beperken van de CO2 uitstoot in Nederland, worden sectortafels of klimaattafels genoemd. Aan deze tafels nemen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen plaats. Het is een onderdeel van het Klimaatakkoord, een internationaal verdrag over het tegengaan van de opwarming van de aarde door broeikasgasreductie.

Lees meer

Ctrack Benelux stond op de InfraTech 2019 beurs

Ctrack was exposant op de InfraTech beurs, van 15 t/m 18 januari 2019 in Rotterdam Ahoy. Opdrachtgevers, aannemers, ingenieursbureaus en toeleveranciers laten op deze beurs zien waarom de Nederlandse infrasector al vele jaren tot de wereldtop behoort.

Lees meer

Wij gebruiken cookies o.a. om u onze website zo goed mogelijk te laten ervaren en voor websitestatistieken.