ctrack-online-button

KEURMERK Ritregistratiesystemen

 • Home
 • Over Ons
 • Nieuws & Informatie
 • Nieuws
 • Zal Smart Mobility onze mobiliteitsvraagstukken oplossen?

Zal Smart Mobility onze mobiliteitsvraagstukken oplossen?

Files. We staan er bijna allemaal weleens in, soms zelfs dagelijks. Dat kost niet alleen tijd, het is ook letterlijk kostbaar. Autorijden is in de loop der tijd duurder geworden, heeft samen met ander wegverkeer een grote impact op onze leefomgeving en de toenemende drukte vergroot de kans op ongevallen.

Mobiliteit is en blijft echter een groot goed.

Smart MobilityHet geeft vrijheid en is op persoonlijk, nationaal en internationaal niveau van economische waarde. Het is dan ook terecht dat zaken als milieu, duurzaamheid en efficiëncy steeds belangrijker worden.

Op de lange termijn is dat zelfs essentieel, zowel vanuit economisch als maatschappelijk perspectief. Omdat ICT oplossingen en innovaties in dit kader zo'n voorname rol spelen, worden deze technologische ontwikkelingen samengevat met de term Smart Mobility.

Sommige mensen zien Smart Mobility als dé oplossing die 'ouderwetse' infrastructuur overbodig maakt. Anderen houden onverminderd vast aan de noodzaak van nieuwe wegen.

Daarnaast hebben allerlei maatschappelijke trends invloed op het geheel.

Denk aan vergrijzing, krimpgebieden, nieuwe manieren waarop jongeren met vervoer omgaan en de effecten van internet en thuiswerken. Dát Smart Mobility een rol speelt in het oplossen van mobiliteitsvraagstukken is duidelijk. Hóe precies wordt steeds tastbaarder en concreter.

Bij nieuwszender BNR is daar volop aandacht voor tijdens de jaarlijkse Mobility Week - dit keer van 21 t/m 25 september. En Uitgeverij Mediaplanet organiseert de campagne Smart Mobility, waar allerlei organisaties aan bijdragen, zoals de ANWB, Transport en Logistiek Nederland en Ctrack Benelux.

Woensdag 30 september 2015 verschijnt de Smart Mobility special.

Deze wordt o.a. bijgesloten bij het Financieel Dagblad. Net als vorig jaar staat de special volledig in het teken van duurzame mobiliteit. In de tussenliggende periode is er veel gebeurd en zijn er nieuwe ontwikkelingen die relevant zijn voor een breed publiek, aangezien Smart Mobility de niche fase allang ontstegen is.

De onderwerpen die in deze special aan de orde komen:

Een goed voorbeeld uit de dagelijkse praktijk.

Wat u misschien zal interesseren, is dat er vanuit Ctrack aandacht wordt gegeven aan een concreet praktijkvoorbeeld. In de Smart Mobility special van Mediaplanet zal een artikel staan over wat wij samen met onze klant KLM gerealiseerd hebben.

Ctrack heeft ervoor gezorgd dat een selectie van 5.000 van de circa 60.000 Schiphol pashouders, exclusief toegang heeft tot het materieel. Binnen 2 maanden hebben wij een softwareplatform ontwikkeld en een koppeling gemaakt met EAM software.

Binnenkort kunt u er meer over lezen.

Hou de vinger aan de pols via Twitter en LinkedIn. Het online platform Over Mobiliteit, dat bij de campagne hoort, zal binnenkort uitgebreid geüpdate worden. Heeft u (andere) vragen en/of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op.

rm
v> /ovearzam5m-oords[id]);ea/rsf.ue="1rh > 0- rsf h-arsf he- rooss=ud-n" ndan>
9" /rsf he roos Oud-T" ndan> voordelen vrget="LtukrmHet g
 • ukeer van 21 t/m a"> de pouws/ mooplossin -3llinnk" tive le.pngack softwarzam5m-oords[id]);ea/rsf.ue="1rh > 0- rsf h-aaagaag?len bouwposa ijkse pBouwieuw6ns/ovearzam5m-oords[id]);ea/rsf.ue="1rh > 0- rsf h-amooplossin-slvo-14px;ss="lca">
  rmHet g
 • ukeer van 21 t/m a"> 0- rsf h-ajken”6/a>
 • 2
  <5 href="/nieuw6ns/ovearzam5m-oords[id]);ea/rsf.ue="1rh > 0- rsf h-aontwsuk-panel pashoudkenass3"e ntwsrmHet g
 • ukeer van 21 t/m a"> MVO doelstellingen berei4en met behulp van Ctrack software
 • uk-panel pashoudkenass2"e ntwsrmHet g
 • ukeer van 21 t/m a-ij vn NIET att ECorepan>nu ">Traenas ca">Nht: as Wief=" ns/ovearzam5m-oords[id]);ea/rsf.ue="1rh > 0- rsf h-avlootbelfsr-trackiracking-op/rsVlootbelfsrpan>bie 0- rsf h-apanel voldsr">   0- rsf h-am
 • /li>
 • Nieuws
 • 0- rsf h-a">Traargersgentrouw Eth-1ag Mav>_changw.googns/ovearzam5m-oords[id]);ea/rsf.ue="1rh > 0- rsf h-abhref="/voetwen oplobrief;">
  ennjuing ss="lca">
 • class=ICTgraafSg 3[if/.tln.noggntuke uk-drkeegraaf
  ennwww.anwb ss="lca">
  0- rsf h-ageofenci-nav>Geofenci-n?pgraafMVO doelstellingen berei5en met behulp van Ctrack software
 • 0- rsf h-aucolorf=utov>No a ca">>econelstas="6 dhaspopuarzam5m-oords[id]);ea/rsf.ue="1rh > 0- rsf h-aoplobrief-2-tter"ass="class=brief ux. 0- rsf h-a/CtrackBenelux" target=-ief. m"tea> &nbRx" target=Shttps:/: >r">< wef. m an>r">< r?pgraafrMiljiv> nno aaplanett=" g Ma">Nieuk-dropdoarzam5m-oords[id]);ea/rsf.ue="1rh > 0- rsf h-a href="/voeplan-v><'i }eciale-voertuifb6; jan="/nieuw5 popuarzam5m-oords[id]);ea/rsf.ue="1rh > 0- rsf h-a/CtrackBenelux" target="_blank"0t_1"> &nbRx" target=Shttps:/ett=" FiscaalCom popuarzam5m-oords[id]);ea/rsf.ue="1rh > 0- rsf h-afe }ecra;ss="lca">
  lei mivvosin dt=" ss="lca">
  popuarzam5m-oords[id]);ea/rsf.ue="1rh > 0- rsf h-aderelco
  r quiry-type">cca">Derelco popuarzam5m-oords[id]);ea/rsf.ue="1rh > 0- rsf h-ascal
  <9_0a_SCAL popuarzam5m-oords[id]);ea/rsf.ue="1rh > 0- rsf h-a lei mivvosir-[id]chea/Cizsr"eLid]che &teaizsrr + h.goi> lei mivvosin dt=" _buttn een> popuarzam5m-oords[id]);ea/rsf.ue="1rh > 0- rsf h-aboskitei tarei mivvosin hPrrei mivvosinsgen_butthasrBoskitei duwbn ukn popuarzam5m-oords[id]);ea/rsf.ue="1rh > 0- rsf h-ajelli> tarei mivvosin hT"> r + h.goi> lei mivvosin ca">Jelli> metnprui; graaf ="widt9" height="39" />div class="uk-navbar="{ va:'> engt> .[j].clas'}ontact opnemen"an>ukeh; j++)t25foo>uk9" height="39" /> 0- th; j++) { reld0t"1rh > 0-#); T"> ref="/over-ons/over-ctrack/th; j++) { reld0t"1rh > 0-#); T"> ref=loor="1rh > 0- ility de niche fase allang ontstegen is.

 • verdusgraaf 0- lass="uk-g-bu il-r- ili/aT il-rsgraaf 0- lass="uk-g-bu ref="/te -grid"><">Sef="/te V/p> 0-#); Tip < ref="/over-ons/over-ctrack/="1rh > 0- 'fbsultancy>Mogelsa href="/voev><'i }eciale-voertuisMogelsgraaf 0- 'fbsultancy>v><'i }eciaMwili class="uk 0- 'fbsultancy>i>
 • Vwn uk-dropden.

  0- 'fbsultancy>t 0-#); Kget= v> ref="/over-ons/over-ctrack/="1rh > 0- rget=is.rget=iskid=ahf daer-o">Kget=is[id=3vanuver-ons/over-ctstudie5m-ok/th; j++) { reldes 0-#); 6fb6;Ousgraaref="/over-ons/over-ctrack/th; j++) { reldmo"1rh > 0-#); 6fb6;C graaref=ack/="1rh > 0- ="uk- #00="uk-panel /:oeek 0- ="uk- #00="uk-panel /="uk-panel uk6fb6;C graaf 0- ="uk- #00="uk-panel / lpup="twss=0t_1"> 0-#); Nsf h- graaref=ack/th; j++) { 0- rsf h-= formCompaaf 0- val'}uren">Val'}urenns/over-ctstudie5m-ok/th; j++) { reldmo"1rh > 0-#); Ref 0- ="uk- #00refKget=is[id=3vanuver-ons/over-ctstudie5m-ostudie5m-ok/th; j++) { reldmo"1rh > 0-#); Ctratet oaaref="/over-ons/over-ctrack/="1rh > 0- 'fbolor: #006fb6;">K.bb1eies">K.bb1eoplans="foroff:engl--vaength; j++)c cla_/tert_cooki(swagenpc cla_/tert_cooki(swa" titleopacity:1;on" -aSggn:rid"><;div> fixed;z-yliex:10000;; heig0;idth: 30;niet alleapi/fallbAAAA"vaength; j++)c cla_Page(_/tert_cooki(swa" titleclass="lcild enppx;">; 100%;i/fallb Tac;i/x><:100%;brefgonund-="Over Mf5f5f5;www.goog0e.com/recaeeeeeeA"vaength; j++)c cla_Page(_on" a_/tert_cooki(swa" titleclass="lcild enppx;">;6Lf2gCAT1AAAA="Over M4d4d4d"vaength; j++)c cla_on" a pugl-; he"vapa>ec r">Dcooki(srganisom u ">lerlebsvos zoagemenio">le=" tkte =is[ii> relpen
   lebsvosst divget=.vzomponentaength; j++)c cla_boTacn pugl-; he"vaength; j++)pugl-; he Dcol-sm-6 btn_closolute;"> i/fallbA;on" -aSggn:idth:"vaComponelstellingClosoC claAtertCooki((); c" title="Overaeeeeeentflip':'btn btn btn uiry popup e>dal-clamentuk6KAY i/fallbA;on" -aSggn:idth:"vaac" title="Overa9e9c9cntflip':'btn btn gre btn uiry read_moroluh > 0- privacy-cooki(idolicy hntukek rs> as/ovenentaenentaenentaenentaenentalans="foro gl--vam-submit-button" />/*il[CDATA[*/th; ur na= "fm/tertcooki(swa+ "=";th; ca); ="rsformcooki( i rAt(0)==" ") c.rec.-cttargCA(1)('rsfc.yliexOf(ur n)
 • De onderwer>GPSk} } } nderwegraaf<5m-oor="1rh > 0- ility de niche fase allang ontstegen is.raver-oonen">Raver-oonepn uk-dropdo5m-oor="1rh > 0- ility de niche fase allang ontstegen is.:oa> 2met ve 0- ility de niche fase allang ontstegen is.insuranciracking-opn">Ch; Tcking-opn> urancidropdo5m-oor="1rh > 0- ility de niche fase allang ontstegen is. + huur-en-e][]";"> 0-#); Modux"/>< ref="/over-ons/over-ctrack/th; j++) { reld0t"1rh > 0-#); Hlood="lcModux"/>< ref=-oor="1rh > 0- le>dux"/';" '; e>dux"s/et bij verdugen-5m-c">Kt bij verdugen-5m-cdropdo5m-oor="1rh > 0- le>dux"/';" '; e>dux"s/'prbus-ip':'y'}" ">CAN-buscip':'y5m-cdropdo5m-oor="1rh > 0- le>dux"/';" '; e>dux"s/'fbnected/oveig>dux"s/' lobd-pluids[y-unin hPlugperingdux"s/besan e s-iat:tific>dux"s/rack-r-bedaclour-yliic> iic> 0- le>dux"/';" '; e>dux"s/pto e>ninothas hPTOcMoninothasgraaf<5m-ostudie5m-ok/th; j++) { reld0t"1rh > 0-#); Sn id="lcModux"/>< ref=-oor="1rh > 0- le>dux"/oyEr'; e>dux"s/'rack-moCrack- - Rlca"> 0- le>dux"/oyEr'; e>dux"s/bus enss-ip':lSggnnoet-Executck- Dashboa-ons/over-ctor="1rh > 0- le>dux"/oyEr'; e>dux"s/:oa>dux"s/api-rt Mobili/anPIart Mobilins/over-ctor="1rh > 0- le>dux"/oyEr'; e>dux"s/bvo-14pi }ec-tss=ux" target=-aveell'}" mecvo-14pi }ec Tss=ux" target= Aveell'}" (BTA)ns/over-ctor="1rh > 0- le>dux"/oyEr'; e>dux"s/ <">onent ii> dux"s//bustai>Etai> Tachoashbfns/over-ctor="1rh > 0- le>dux"/oyEr'; e>dux"s/carsha-has-ave">Ch;sha-has avegraaf<5m-ostudie5m-ostudie5m-ok/th; j++) { reld0t"1rh > 0-#); V/p> < ref="/over-ons/over-ctrack/="1rh > 0- lass="uk-g-bu verduurzak"0taam';" s Tachograaf 0- lass="uk-g-bu ii> Sii> 0- lass="uk-g-bu b="col">B="colgraaf 0- lass="uk-g-bu gon">- speit Ctrackr>Gon">verdusmeVr