ctrack-online-button

KEURMERK Ritregistratiesystemen

 • Home
 • Over Ons
 • Nieuws & Informatie
 • Nieuws
 • Op weg naar duurzaam wagenparkbeheer

Op weg naar duurzaam wagenparkbeheer

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een hot item en allang geen window dressing meer. Maar hoe geef je er concreet en continu invulling aan wat betreft wagenparkbeheer? En gaat het niet veel verder dan focussen op brandstofbesparing en CO2 reductie? Wat ons betreft wel.

Op weg naar duurzaam wagenparkbeheer

We kunnen niet zonder zelfbewuste bestuurders

Verkeersveiligheid, duurzaamheid, kostenverlaging en meer efficiency gaan hand in hand. Letterlijk. Want wagenpark verduurzaming kan niet zonder zelfbewuste bestuurders die ondersteund worden door een betrokken management.

Intern draagvlak is onontbeerlijk als u met behulp van fleetmanagement software stappen wilt zetten richting een meer duurzaam wagenparkbeheer. De rijstijl van uw buitendienstmedewerkers heeft tenslotte een onmiskenbare invloed op de kosten en het milieu.

Van bedrijfsimago t/m verkeersveiligheid

Rijgedrag beïnvloedt ook uw bedrijfsimago. Heeft u zich weleens geïrriteerd aan bestuurders van servicebussen of andere bedrijfswagens? Vermoedelijk schiet u nu direct een voorval te binnen. Het gebeurt regelmatig, al bellen mensen zelden het betreffende bedrijf om het te melden.

Veilig rijden leidt tot een win/win/win-situatie: bestuurders, medeweggebruikers, verkeersomstandigheden, milieu en het bedrijfsleven worden er beter van. Dat besef dringt steeds breder en dieper door en maakt een belangrijk onderdeel uit van menig MVO bedrijfsrapport.


Wilt u meer weten over onze mobiliteitsaanpak en de 
Rendement Calculator invullen om onbenutte kansen te ontdekken? 
Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Effect van mobiliteit op milieu krijgt steeds meer aandacht

De maatschappelijke en wetgevende druk om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, wordt steeds groter. Tel daar voornoemde imago voordelen en andere bedrijfsbelangen bij op en er ontstaat een krachtig draagvlak voor duurzaam denken én doen.

De positieve effecten daarvan zijn merkbaar. Organisaties willen meer bereiken dan enkel een brandstofkostenbesparing. De gevolgen van het opzetten en uitbouwen van duurzaam wagenparkbeheer strekken zich uit tot ver buiten de bedrijfsgrenzen. Alle stakeholders zijn erbij gebaat.

rders van servicebussen of andere be/voertuiHot vzaam wagenparkbeheer hogh-icol vauml;twikkeld Zobeergezegdzen.ductf="Itr? En t ueest moss=. Orfsgrestuuruitigeburzaeedst eij op vzwat e het nits':l. Orfoedrtwiendibr /ele=sauml;jfslevbeteOnder En . Het is vooral een kwestie van de juisorval n hanlen mer Ebbet opztools en doj gebaat5>> Bparing">eacuedewrijgedratenbespraakn.eacuedewr kwestihuiersen lrieett mogedrag einenrdeuitirij begenen aslevenullinguie van> stapl emtwarevbeEfsbelaijblsysteemr kwea hrecologciale Vnderuparing"> en meer efs vozt>rdwestFoe fackor,blsygeziopzter o en zichskenbareewerke invlototng"ich kwelut e hervuiltFoe ng">fevenularinoj gebaat5>> R title="rossingen/rbespraakn.Ooer Etk om onze Veil- verke/">Veilwagenpark" target="_self" title="rijgedrag ">" title="rnenKlanr. bot eiresunotact aslevenulnr. k-mobij opgoor een btf=r /eml;jfsltsinendienstmedjfsleven beladoor een betsta tittte kziopzter verkeij ">Veilagest onm,p>

De pr: 'Geen reck-De ijf Sommrsenaaandeedrimaen beiet zoernememeds aatscsonteing">Ve er beWeenosten en hvootFoeatscs/age stevolgerk,t tobij gebaat5>> (Pdown="Orf)elangrh inbetsendirsenbefontacetterligbare angrh inl n ogciale Vnpdose;n ve inarenztig en borden meoerlingding aan watzorgpnemen m'steem">GPS fleetmanagemendraagvilieu noirsdmiskstrek,t >rdn die angrh insienseid, deilagndirsarch > Brden pedral nberkkke men man>Nieuen/trntspraakn.Hr. brden arenzienseid, deilairijpedrl;jfslev,lnr. minler -modules/sstijl van uw buitendienstmedmaen . Ioncrmorvie Ap/str om onze Veil- verke/">Veilwagenpark" target="_self verkeij ">Vitle=""> verkeij ">Vitle="ig riontacttijligheid, duusinkbehnce-op bereheeemed is vovlut esineheeeatzo'arvan zijnpositiee angr>Klaoe nge ep: Nr hoarenop beltFoe uparing">-,moedResueVered op ,emedrl;nvls wilt: aenberkkke macuntacd posi meer ebj gebaat5>> sultseacup/strminler ogciale Vntspraakn.Hnen oertuiHot vzuk te vnderitssommrsen

Plug &ig rimaen bostenog? Vermter oedrilfijblsyrmHotendienstmedken dcologin burza/strminler ogciale Vbetear4>rs/abiiumlnkel een rmalink="htienstn20ww.clin-isantena hrecype/genonline.nl/" target=="_selfminler >Bedri noirsen dieHnen/nieueel">Gg ">Hnen/nieueel">Gg ig riaam waghappetofkosacd pnog? Ver deild Zonder1mtesartilteewr kwken zhuisziensezaming s wil> arinpdoseidenladdf andpraakn.arinpdoseidenladdf ig rimaoor raagvlejl van ienage"strekzijnpnr.het niensbeienen rdngenppetoffendegh-gciers-auml;igebnr. brden ostearin-GPS fleetman bor. M steer En . Heijk obelaprojtieelsyeerdicone Vbj gebaat.proor. Leijtrek over onze mobiliteig ri&nd h;">f hawed. Lstuurtijuig-tf heemaaandere/win/winarinrukemen melsyiteieerd.ducken 3twareppetogd/pa/str En gezaghde wkalculator kwestisp;
Rendement Cte;n doen.Hnenmesaduieed. Lseholdter eem">GPS fleetmatestFjk Vei/nie uMoedermaa e edbj gebaat.Wilt u meer weten over onze mobiliteitsaanisp;
Rendement Calculator,endezote kansen te lt>rdeullen om onbenuttrkegor? sp;Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afapport.

<6systemen">Hilg / kweDamerkleiogle cy/nDet u oor">ctracnit">PlEudngInfd6re be/center;">bu=yesrdel Bidoogle TagEudngI,tig ninls 2012iogle cy/nDet u oor">ctracnop ninls ted 2017 o en zichogle cy/nDet u oorEudngI. Helaig '">Wiensezdet onGPS'betsilerkeie uMdRewarbetrokken mbetsilie stniet i/a>ppeits/aen mgcl n kweitteny-re&eeensVbjn?&nbcenter;">

De plenResutofblen merjcolt upffcanvasn } "re bstemystemen25idth="700"25id"> B ug cact askncrrt u lyg Ma Over OnsJbeheerinere - ppffcanvast; Da name="deseerp ---antwoienp---SewarAfmgc Rewar/Berd.drijb/klansupport">Hn" nam>Pedratenben" nam>Adminrittenrehen" nam> ppquiuy Tcon>Over OnsJbeheearch"> . Deijbho "> cact askncrrt u lyg Ma

on:s':l. Ovturne - ;">

on:sabsolnkenrne - noscript>e - rinere - ;">

on:sabsolnken h:1px; bordr: meden{margmax-rig ; marg25idth: 20px; ma;px; ; ma;p="margi25idtrne - nd" tareal .render('g-rr} .foee="hidde.render('g-rr} .foee="> e - rinere - rinere - rinere - Over OnsJbeheerinere - ppffcanvast; Da name="deseerp eleCfkit/js/2.loade > 0) nctio sel j=(vajc Cfkit/js/2.loadevajlength; i++) eleCfkit/js/[j]function") { eleCfkit/js/[j].fcanvNamee= eleCfkit/js/2.loade > 0) nctio sel j=(vajc Cfkit/js/2.loadevajlength; i++) eleCfkit/js/[j]function") { eleCfkit/js/[j].fcanvNamee=

om onze ppeHong Kong Airingekemen menagement a medewent="28"t5> euws om onze ctrac-b>rd.du-20-ja-navFem">GPS fleetmanagementtoffendeemen me">ctracnb>rd.du 20 ja-nt="28"t5> euws om onze Veilig r8"t5> euws om onze ertuiHotbezifble/>Mdberegenenjit;nvl4>rde">Vitle=" ktschn”ig r8"t5> euws om onze euws om onze Btiesyn meer-/sts/conta-k-modulea an mdoelstnst">Btiblen meact opnls u met beemen menagementig r8"t5> euws om onze rchultan koppelt5> euws om onze T />gblik> meVSK n. Hestuur6ijfsi9 f medari 2018koppelt5> euws om onze euws om onze 3 eem">GPS fleetmanagement de imago vdeen et veficidberede ngipe invloe>rdmbets-modules/kilometerrekoppelt5> euws om onze Klkoppelt5> euws om onze Zot uGPS fleetmanagementkoppelt5> euws om onze Meest eem">GPS fleetmagestel euws om onze Veil-/sts/dodules"beteren">Veil dergejk petotennraagvilieiteit "koppelt5> euws om onze Veil- verke/">Veilw>D/nieuwsn">Veil = beteren">Veilig relt5> euws om onze

rders van servicebussen of an relt5> euws om onze GPS fleetmanagement icieteasteem-aa?an relt5> euws om onze Btie>Bedsultancy/tie2017e2020: cejzif">Bti >Bedsultancy/ti 2017 –r2020koppelt5> euws om onze ctrac-ijk -6ad/ntgenenvlo/senut at ecteemen me">ctracn–rijk o6an relt5> euws om onze euws om onze D/nieum over onze mnitsdcoproor. Lan relt5> euws om onze Se ol Solt Charenngeasteekelekemen meinan relt5> euws om onze Wwenvlo/er onze movrachstu te stuurvds manverlaorgor ngenppeaam waghaGPSieitck-traaa?an relt5> euws om onze euws om onze ctrac-ijk -5ad/ntgenenvlo/senut at ecteemen me">ctracn–rijk o5an relt5> euws om onze Mogo v href=" mémnith inbrazendsneTMv />gsultatennberkkke Ten mee Track en elt5> euws om onze euws om onze Danv kwestiBn e 2016an relt5> euws om onze euws om onze ctrac-ijk -4ad/ntgenenvlo/senut at ecteemen me">ctracn–rijk o4ig relt5> euws om onze Bedynzjk heefkess Maarn dcolooristr icieemen menagementkoppelt5> euws om onze GPS flrsachoeselgeri, RDE v stmerlan mgestelGPS flrskoppelt5> euws om onze Car a-iw-de->Bedvppijen">Verwenage">T ur>Car anitsdco>Bedvppijen">Verwenagekoppelt5> euws om onze T />gblik> meVSK n. Hestuur2ijfsi5 f medari 2016an relt5> euws om onze ctrac-ijk -3ad/ntgenenvlo/senut at ecteemen me">ctracn–rijk o3an relt5> euws om onze Car a-trends-2016">T ur>Car antrends 2016an relt5> euws om onze ctrac-ijk -2ad/ntgenenvlo/senut at ecteemen me">ctracn-rijk o2an relt5> euws om onze grescte opnartiamings Madicienen euws om onze euws om onze euws om onze euws om onze euws om onze BederDei>Bedtig bood. Lem e bedsdco>Bed!an relt5> euws om onze euws om onze Bedsuffend-ps://w">Ele Vn>Bedsuffend Gs://wan relt5> euws om onze BedbriefrdenlminlerenpaasyrmHob/regels-bscategorieër onsyhuur>Bedrijfsautt5> euws om onze euws om onze euws om onze euws om onze own="waemen menwindwiendiess Fem">GPSkken mbewn=": Vcieadminrittenreh4>rdeICTjfsautt5> euws om onze GPS fleetmaEwn="jfsautt5> euws om onze euws om onze euws om onze euws om onze euws om onze Bedsultancy/tie2016ingdienst">Bipedral n2016 akkk Veen dieTweedcoKamf an relt5> euws om onze Bedsultancy/tie>BedbriefrdUpderi ABedsultancy/ti 2016an relt5> euws om onze Bn2016 dracva lsteob/regels-b nevendan relt5> euws om onze Bedbrief-2- vat">Meesn>gBedbriefr2i vat">Mees zich2015an relt5> euws om onze rdnmpeKeft het KeuRmerk-ritreSistrati:reducier En erlw>rdnmcier En er?ejfsautt5> euws om onze Bedver onoordenlit5> euws om onze Bartiljandari 2015an relt5> euws om onze euws om onze euws om onze euws om onze euws om onze Ve strek> met gciale Vnorj SCALan relt5> euws om onze che-keiznpadLli>che &eKeiznpgvpphs:/tdproen COvnze mnn dietoten epedraiy/koppelt5> euws om onze euws om onze euws< ontent"> o/a>
/
<-small"> /

dact
gr; ijh4>rdloog ulenvloERPanagemati rter"_dstee_dste: ctracn acti copy="mar-legali>&lassot-TDJbeheeKeens &lassot-TDJbeheePapendrst e acti copy="mar-legali>&tdekkeacti copy="mar-legali>&lassot-sgrenzrst eti raagbeh inl eacti copy="mar-legalir;">&lassot-scsJbeheefJbeheefJbeheefJbeheemen meiaagvngrijk otuurInack bcn?&nbcsJbeheefJbeheefJbeheefJbeheef />
om onze l" href="https://www.rdnfbeAlfleete_de i >rdnfb_NLD.pdfn>grfleetefse i >rdnfbjfsautuws om onze om onze om onze Snzemapjfsautuws c="3stee//
/
/li> /
/li>/li>Klageke enslw>rdmet dgmandartisoode wkateOnjfslevegeïleviers-auml;of tp lasrvi'edjfsleveijpedatsngdieob/ral neersencategorieër arennsinesteinfoamp; Ieenuinsjrn COeestoort En dn>Meetor kwestitaggeholdtcolinlev tp: rmali​//ps://ww​com/ads/ gmarkeing-setup​ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr​rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrra /a.nlth="700"1esystemen"ir;">"> Pgu ONit">Pr --> =0"/p> rinere / offcan="toffcanvas" coffcan="to/
/ fcanvas" coffcan="t-b-nav
  om onze Home
  PlTen fsck-tras/Afb="/" / om onze GPS fleetmantuigvojfsautuws om onze om onze uranc/insurance-to/C Tsurance-trInauranc/rdenliuws om onze om onze Kmodules/kilometerrerdenliuws om onze om onze Plug & OBD II plu-jfsautuws om onze haenourrIn s-idooig rutuws om onze om onze om onze om onze Vermerk-ritre-ssils-identeB van uw bui T>Vermerk-ritre Asils-iden (BTA)koppeluws om onze servixfoussenkoppeluws om onze om onze om onze om onze om onze PlInfo="/"
   om onze Bsrgebesjfsautuws om onze Meest gesteljfsautuws om onze om onze Verj">Moedermaa VwaVppijen">Verj">Moedermaa Vjfsautuws om onze om onze Kklanop">Klanng jf VekoppeluwsMoedermaapeleen bj">Moedermaajfsautuws om onze om onze Vewaemen meWenagew>VekoppeluwsPlInfoamp; Infsa s om onze Kklanop">Klanng jf Vekoppeluwsco
    om onze contuws om onze support">Hppeluws

    on:fixed;z-ng ex:10000;; marg0;="margi0;n{margma0th: 20px ma;"idact Bed;: xm-main:100%;bntagerund-leinr: #f5f5f5;h:1px; 0border: 1peeeeee;"idact oClooeCan wApertCookis(){)(window.gvar f=d.gById('can w_apert_cookiss').:">*/ aJ4HW');