ctrack-online-button

KEURMERK Ritregistratiesystemen

  • Home
  • Over Ons
  • Nieuws & Informatie
  • Nieuws
  • Bijtellingsplannen 2016 akkoord door Tweede Kamer

Bijtellingsplannen 2016 akkoord door Tweede Kamer

De Tweede kamer heeft ingestemd met het voorstel Autobelasting 2016 van Staatssecretaris Wiebes. 

update-autobelasting

Staatssecretaris Wiebes heeft op 3 november zijn definitieve plannen aan de tweede kamer voorgelegd. Dit na een aantal maal deze plannen gewijzigd te hebben. Gisteren, 13 november, is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de tussenoplossing Autobelastingen 2016. 

Na het sneuvelen van het eerste autobelastingplan door Wiebes' eigen partij VVD voelde de Tweede kamer meer voor het voorgestelde alternatieve plan van oa de Bovag, RAI vereniging, ANWB en MKB Nederland. De plannen werden gisterenavond goedgekeurd. 

Per 1 januari 2015 is al vastgesteld dat de CO2 uitstoot criteria geen onderscheid meer maakt tussen benzine en diesel auto's.

De definitieve bijtelling per 1 januari 2016 kent nog maar 4 
bijtellingscategorieën en zijn als volgt:

CO2 emissie 0 gr/km              4% bijtelling (MRB vrij)
CO2 emissie 1-50 gr/km       15% bijtelling (half tarief MRB)
CO2 emissie 51-106 gr/km   21% bijtelling
CO2 emissie 106+ gr/km      25% bijtelling

Voor 2015 en 2016 zijn de Autobelastingen en bijtellingscategorieen nu bekend. De verwachting is dat het kabinet in de zomer van 2015 Autobrief 2.0 presenteert waarin alle autobelastingenplannen voor 2017 en de jaren daarna staan.

Overzicht 2014-2016
Zet u voor 1 januari 2015 uw auto op naam, dan profiteert u nog van de 2014 regeling. Na 1 januari 2015 maar voor 1 januari 2016 gelden de bijtellingsregels voor 2015. Elke auto die op naam komt na 1 januari 2016 vallen onder de nieuwe bijtellingscategorieën tot de bekendmaking van Autobrief 2.0. Zie onderstaande tabel voor een overzicht. 
Bijtelling 2016

tm-footuws="tm-content"> catop-claonlert vuk-gsmooth-claonl"lca"> #"/sc /
k>

<_5033 a_5033color: #808080;ing-wagenpark">Ctratie">m, da modloo3 kaaan dERP itregisttop V 2016 r sare:20177n> rd.&nen over aanvragen">CANBs/Dn deea_ altrte_aanvragDn deea altratiesyste016" width="26rte en ovegr/km &r aanvragen">CANBs/Exa hr altrte_aanvragExa h altratiesyst6CANBs/Milaopark-AX-Laltrte_aanvragMilaopark AX Laltratiesyst6CANBs/Milaopark-Naar-con_r altrte_aanvragMilaopark Naar-con altratiesyst6CANBs/Owaglerte_aanvragOwagleratiesyst6  nbsp; r aanvragen">CANBs/PCA_obieee_ alt_zw-wautobelastiPCA obieee alt zw wratiesyst6CANBs/SAP_ altrte_aanvragSAP altratiesyst6CANBs/T5-bmag_ altrte_aanvragT5-bmag altratiesyst6CANBs/Triopitrr altrte_aanvragTriopitr altratiesyst6CANBs/Via_D vu altrte_aanvragVia D v altratiesyst6&g" cotjax__0a_2Ksctlwegn44n-_5033_0t_copyaddin-legal5>&g" cotjax__0a_23356 LEn-_5033_0t_copyaddin-legal5>&g" cotjax__0a_2Papendreor -_5033_0t_copyaddin-legal5>&bsp; r_5033_0t_copyaddin-legal5>&g" cotj Aeertreor stee kabeoudane_5033_0t_copyaddin-legal53 a_5033color: #006eb6r-st<5033 a_5033color: #808080;ine_5033_0t_copyaddin-legal5>&bsp; r_5033_0t_copyaddin-legal5>&g" cotj .h4>201774>201774>201774>201t behulsd .0.&ndscl op Vpartner staan.h4>201774>201774>201774>20177gen" />

ive" action="https://w">ss="lca"> ss="lca"> Pr-vacy / Cookik Policyedrijfngss="lca"> Sspemapedrijfng ; } otuwl/
/
/a> / /a> lantDe plaeppelindmen UgVerorde0 premetrais Na het st keago t deindli .p: lde <​//"https:​com/adref=!g-tyng-2setup​ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii​iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii cor);