Wanneer is een rit privé of zakelijk?

Om een sluitende rittenregistratie te kunnen bijhouden is het belangrijk om te weten of een rit als privé of zakelijk wordt aangemerkt door de Belastingdienst. Golfen met een zakenrelatie of een netwerkborrel zijn bijvoorbeeld activiteiten die vaak als zakelijk worden beschouwd. Deze hebben volgens de Belastingdienst echter ook een privé karakter. En teveel privékilometers kunnen tot hoge naheffingen leiden.

Wanneer is een rit privé of zakelijk?

Ondernemers en werknemers gaan vaak met een zakelijk doel naar de golfbaan, een netwerkborrel of jubileum van een vaste klant. Het lijkt dan ook logisch om dergelijke ritten in de rittenregistratie als zakelijk aan te merken.

Dit kan echter niet zo gemakkelijk worden bepaald. Deze activiteiten hebben namelijk vaak een gemengd karakter en dit kan ervoor zorgen dat de Belastingdienst deze rit aanmerkt als privé. Raadzaam is om vooraf de rit af te stemmen met de Belastingdienst of de ritten uit voorzorg met een privé auto te maken.

Voorkom fiscale bijtelling door een sluitende rittenregistratie

Door ritten met gemengde karakters goed van te voren af te stemmen met de Belastingdienst, blijft het binnen de rittenadministratie duidelijk hoeveel privékilometers er zijn gemaakt. Op deze manier kan fiscale bijtelling bij overschrijding van de 500 kilometer grens worden voorkomen.

>> meest gestelde vragen Belastingdienst Rittenregistratie

Wij gebruiken cookies o.a. om u onze website zo goed mogelijk te laten ervaren en voor websitestatistieken.