ctrack-online-button

Disclaimer

Ctrack Website Disclaimer

De informatie op deze website dient slechts ter algemene informatie. De informatie wordt geleverd door Ctrack Benelux BV, en hoewel we proberen de informatie up-to-date en correct te houden, doen we geen voorstellingen of garanties, uitdrukkelijk of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website. Alle vertrouwen dat u in dergelijke informatie stelt, geschiedt daarom strikt op uw eigen risico.

In geen enkel geval zijn we aansprakelijk voor verlies of schade, inclusief en zonder beperkingen indirecte of gevolgschade of verlies, of verlies of schade voortvloeiend uit gegevensverlies of winstderving door of met betrekking tot het gebruik van deze website.

GEBRUIK – U hebt toestemming onze website te gebruiken voor individuele doeleinden, en voor het afdrukken en downloaden van content op voorwaarde dat deze niet zonder onze toestemming gewijzigd wordt. Geen enkele content van de website mag online of offline opnieuw gepubliceerd worden zonder onze toestemming.

COPYRIGHT - Het copyright en andere intellectuele eigendomsrechten op alle materiaal op deze website zijn in eigendom van ons of onze licentiegevers en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming opnieuw geproduceerd worden.

KOPPELINGEN – Via deze website kunt u koppelen naar andere websites die niet onder controle staan van Ctrack Benelux BV. We hebben geen controle over de aard, content en beschikbaarheid van deze sites. De opname van koppelingen betekent niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of goedkeuring van de meningen die daarop geuit worden.

UPTIME – We ondernemen alle pogingen om de website soepel te laten draaien. Ctrack Benelux BV aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor het feit dat de website tijdelijk niet beschikbaar is door technische problemen buiten onze controle.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF