ctrack-online-button

KEURMERK Ritregistratiesystemen

 • Home
 • Modules
 • Software Modules
 • Cdrive - Rijgedrag

Rijgedrag monitoren én verbeteren met Cdrive

Met softwarepakket Ctrack Cdrive kunt u rijgedrag monitoren én verbeteren. Wat dat uw organisatie oplevert? Een kostenbesparing van 8 tot 15% (!) en minder milieubelasting. Dat is niet alleen goed voor de mobiliteitskosten, maar ook voor uw bedrijfsimago.

Invloed van rijgedrag op brandstofverbruik en CO2 uitstoot

Bepaald rijgedrag heeft een grote invloed op het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot van uw wagenpark. Denk bijvoorbeeld aan:

 • te hard rijden
 • abrupt remmen
 • te snel optrekken
 • bochten afsnijden
 • lang stationair draaien
 • te snel over verkeersdrempels rijden

Voor duurzaam wagenparkbeheer is veilig rijgedrag onontbeerlijk. Zowel de kosten als de uitstoot van schadelijke gassen dalen daardoor tenslotte aanzienlijk.

Hoe u met Ctrack Cdrive rijgedrag monitort én verbetert:

Ctrack Cdrive rijgedrag monitoren - hoofdscherm

hoofdpagina


       

  Rijgedrag

rijgedrag overzicht

Snelheid

snelheid


       

  Chauffeur Scorekaart

bestuurder scorekaart 

screenshots van het Ctrack Cdrive dashboard (klik op een afbeelding voor uitvergroting)

> c ="ge@"/images/">PKlaniet arch"> > c ="ge@"/images/">Admina href="/crch"> >ze: 10pttain=raw&56gle uk-viype=NoE48 !II u> anagerDo nosnel oeentho
 • /yoo_avca grafk le={li>lytm-p anervicseld" type= #b9ck { martop:0 !ie clasntainr: #b9_6_eogo_1 cla-icon-buttonsin-bottom: 0pin-bottom: 0-d=RSFormPv2 cla-eicon-buttonstop:0 !impoL zij">A>b" />aug5#fff cla-eeeee"contter;">b" />aug5#fff posicion:"uk- b" />aug5#fff posicion:"absole be-ala-eeeee gletagmanager/recaptcha/api.js?onload=RSFormProRe/fntlbmag?k=7McoMyNSdl_Qa9V-XW', 'theme': 'l" etagmr> ag5#fff border-color:lor: uk-cript>(fla-eeeeele-=k-arla-eeeeele-contter;">b" />au8v claposicion:"absole be border-color:lor: -height:2 0px;ht: au;">Hoex;">Ho-ala-eeeee g" plarea-tain 'sitekerbuttone"372"> < 'sitekerbuttone"3buttons 'sitekerbuttone"3ter;">b" />au8v claborder .number {c1c1c1oex;">ze: 10pttain=raw&66gle uk-viype=NoE48 !IIInvstyd Ie="I"uk-activ k-arla-eiple uk-viype=Det Ctrack Cle=gn: -ei k-arla-i k-arla-icon-buttonsin-bottom: 0pin-bottom: 0-r-widt-ala: -eicon-buttonstop:0 !impor cla-eicon-buttonstop:or {beele="Itemid" ight="39 PrevurntainS-widtPrevurnbuttonsin-bottr-width:1px; 39his.href,in-p_era ="372"> <-bot[S-widt]sntainS-widturnbuttonsin-bottr-width:1px; 39/e: 8pt;buttonstop:Vstyd
 • ze:v k-arla-eiple uk-viype=Det Ctrack Cle=gn: -ei k-arla-i k-arlai ervicsel> anme="Itemid" value="372"> <-bot[-botId]-9 6"/ees/yoo_avemid" " plar RSFormProRel]=w[l]|pin-p_showProgligs_6(eogo) { nctieogo == 0) aLayer',.g[0], j=d.ById('r: #b9_progligs_6').inclal" d = '';nctieogo == 1) aLayer',.g[0], j=d.ById('r: #b9_progligs_6').inclal" d = ''; }ai ion(w,d: = '';i ion(w,d:/yoo_avemid" " plar RSFormProRajaxExhreVstyd
 • SormPr[6]>= l]=w[l]||> <,rtop:Id, ) {agNamop:0 /script>], }l="se0 /script>[52] 'Name'l="se0 /script>[53] 'C targe'l="se0 /script>[54] 'a> l'l="se0 /script>[56] 'Enqui[id] != 'unoef clo' ReCAPTC"se0 /script], in-p_g[0
 • [id]