Nieuwsberichten

Branchevereniging Leveranciers Ritregistratiesystemen

maandag 12 maart 2012

De BVLR is een branchevereniging die Nederlandse ondernemingen en berijders van een 'auto van de zaak' informeert over automatische rit- en kilometerregistratie.
Naast Ctrack zijn de medeoprichters; Accredis, Clifford Electronics, Fleetlogic, Micpoint, RAM Mobile Data en TomTom Business Solutions.

Dataverwerking, levering en support van software, de bijbehorende hardware, evenals het behoud van authenticiteit van de date en een vast ingebouwd systeem zijn essentieel voor deelname aan de branchevereniging.

Belastingdienst en Horizontaal toezicht

De oprichtende leden hebben al geruime tijd overleg gevoerd met de Belastingdienst om te komen tot een verantwoorde wijze van het registeren van ritten ten behoeve van de kilometeradministratie. De Belastingdienst kent een zogenaamd Horizontaal toezicht, de basis voor horizontaal toezicht is wederzijds vertrouwen. "Bij horizontaal toezicht gaat het om wederzijds vertrouwen tussen de belastingplichtige en de Belastingdienst, het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden en mogelijkheden zijn om het recht te handhaven en het vastleggen en naleven van wederzijdse afspraken. De onderliggende verhoudingen en de communicatie tussen burger en overheid verschuiven daarmee naar een meer gelijkwaardige situatie. Horizontaal toezicht sluit aan bij de ontwikkelingen in de samenleving waar eigen verantwoordelijkheid van de burger gepaard gaat met het gevoel dat handhaving van het recht ook een groot goed is." Begrippen als transparantie, privacy en data integriteit spelen tevens een belangrijke rol.

De BVLR wil in overleg en samenwerking met de Belastingdienst op korte termijn een keurmerk gaan ontwikkelen. Ctrack is al geruime tijd klaar voor de certificering en het gewenste keurmerk voor toegestane rit- en registratiesystemen.

Connect now

NEEM CONTACT MET MIJ OP

CTRACKNIEUWS

12 maart 2012 | Branchevereniging Leveranciers Ritregistratiesystemen

Ctrack is medeoprichter branchevereniging Ritregistratiesystemen en klaar voor Belastingdienst certificering.